OSVOBODILNA FRONTA
SLOVENSKEGA NARODA
219:21:24:50:000