Atlikušais laiks līdz izlozei
Rīgā:
93 Days, 20 Hrs, 59 Mins, 49 Secs