Atlikušais laiks līdz izlozei
Rīgā:
48 Days, 22 Hrs, 50 Mins, 56 Secs