Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3996:14:44:57:000
DHMSm