Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
2786:15:35:08:000
DHMSm