Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3238:18:38:55:000
DHMSm