Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3442:11:54:39:000
DHMSm