Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3660:18:40:23:000
DHMSm