Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
2097:17:58:35:000
DHMSm