Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3846:07:00:04:000
DHMSm