Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3545:02:00:10:000
DHMSm