Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
4093:08:05:11:000
DHMSm