Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3848:03:45:46:000
DHMSm