Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3729:12:08:12:000
DHMSm