Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3557:17:30:52:000
DHMSm