Čas od prijatia verejnej výzvy
Bratislava, Ministerstvo Dopravy
3186:01:04:47:000
DHMSm