U hladnom plamenu zubatog sunca
mehanizam kretanja radi kao sat
89:08:07:43
Day(s)Hour(s)Minute(s)Second(s)