U hladnom plamenu zubatog sunca
mehanizam kretanja radi kao sat
157:16:48:27
Day(s)Hour(s)Minute(s)Second(s)