U hladnom plamenu zubatog sunca
mehanizam kretanja radi kao sat
559:23:43:01
Day(s)Hour(s)Minute(s)Second(s)