ບັນຫາລາວຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂກ່ອນ 24 October 2018
Vientiane
20:22:53:20:000
DaysHrsMinsSecsmSecs