ບັນຫາລາວຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂກ່ອນ 24 October 2018
Vientiane
84:06:26:56:000
DaysHrsMinsSecsmSecs