ບັນຫາລາວຕ້ອງຖືກແກ້ໄຂກ່ອນ 24 October 2018
Vientiane
151:20:06:57:000
DaysHrsMinsSecsmSecs