นับถอยหลังสอบ O-net ม.6
Bangkok
38 Days, 14 Hrs, 54 Mins, 21 Secs