นับถอยหลังสอบ O-net ม.6
Bangkok
105 Days, 03 Hrs, 13 Mins, 45 Secs