Countdown to 2019 Cross State Ride
Easton-Tekoa Palouse to Cascades Trail
238:23:02
DayHrMin