Countdown to 2019 Cross State Ride
Easton-Tekoa Palouse to Cascades Trail
53:04:16
DayHrMin