Countdown to 2019 Cross State Ride
Easton-Tekoa Palouse to Cascades Trail
116:04:15
DayHrMin