Līdz nākamajai uzņemšanai ir palicis:
139:10:11:33
DHMS