Līdz nākamajai uzņemšanai ir palicis:
174:20:17:16
DHMS